De switches en contactdozen moeten door vaklui geïnstallerd worden volgens de geldende elektrisch normen.

De elektrische mechanismes zijn van Europese makelij, aangepast aan de normen van elke land van installatie.